In deze privacyverklaring legt Cattery DTails gevestigd te Alkmaar, uit welke persoonsgegevens Cattery DTails verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Cattery DTails respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.catterydtails.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Cattery DTails gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Cattery DTails te maken hebben. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Cattery DTails of wanneer u anderszins contact heeft met Cattery DTails (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de websites van Cattery DTails), legt Cattery DTails de door u opgegeven gegevens vast. Cattery DTails bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Voorbeelden van zulke persoonsgegevens zijn uw voor- en/of achternaam, uw geslacht, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Cattery DTails gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Cattery DTails of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Cattery DTails naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt te allen tijde de website van Cattery DTails anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Cattery DTails te delen.

Beveiliging

Cattery DTails draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Nieuwsbrief

Tevens informeert Cattery DTails geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Cattery DTails maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Cattery DTails inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cattery DTails heeft hier geen invloed op. Cattery DTails heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Cattery DTails opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@catterydtails.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Cattery DTails behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.